Sunday, December 18, 2016

35 / Fatır - 29, 30


35 / Fatır - 29, 30
Kesinlikle ALLAH'IN kitabını okuyanlar ve salâtı ikame edenler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret ümit ederler.
Çünkü ecirlerini noksansız olarak öder ve KENDİ cömertliğinden onlara arttırır. Kesinlikle O, Bağışlayandır, Şükrü kabul edendir.

No comments:

Post a Comment