Thursday, December 22, 2016

45 / Casiye - 1245 / Casiye - 12

ALLAH; kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve O'NUN cömertliğinden ararsınız diye, sizin için denizi kullanmanıza izin verdi. Umulur ki böylece siz şükredersiniz.

No comments:

Post a Comment