Monday, June 12, 2017

14 / İBRAHİM - 514 / İBRAHİM - 5

ve doğrusu Musa’yı : “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara ALLAH’IN günlerini hatırlat” diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.

No comments:

Post a Comment