Thursday, June 15, 2017

35 / FATIR - 29, 30


35 / FATIR - 29, 30

Gerçekten ALLAH'IN Kitabını okuyanlar, Salatı ikame edenler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.

Çünkü ecirleri noksansız olarak ödenir ve KENDİ cömertliğinden onlara arttırır. Şüphesiz O, bağışlayandır, şükrü kabul edendir.

No comments:

Post a Comment