Friday, February 2, 2018

EL HALIK


35 / FATIR - 3

Ey insanlar ! ALLAH'IN üzerinizdeki nimetini hatırlayın . ALLAH'TAN başka , sizi gökten ve yerden rızıklandıracak bir yaratıcı var mıdır ? O'NDAN başka ilah yoktur . Artık nasıl oluyor da çevriliyorsunuz ?

6 / ENAM - 101

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'DUR . O'NUN bir eşi yokken çocuğu nasıl olur ? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilmektedir .

6 / ENAM - 102

RABB'İNİZ ALLAH işte budur . O'NDAN başka ilah yoktur . O her şeyin yaratıcısıdır , O'NA kulluk edin . O , her şeye vekildir .

13 / RAD - 16

De ki : ’ Göklerin ve yerin RABB'İ kimdir ? ’ ’ ALLAH'TIR ’ de . De ki : ’ Öyleyse O'NDAN ayrı , kendilerine bir yarar veya zarar dokundurma güçleri olmayan dostlar mı edindiniz ? ’ De ki : ’ Kör ile gören bir olur mu ? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu ? ’ Yoksa (ALLAH'A) O'NUN yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü ? De ki : ’ ALLAH her şeyin yaratıcısıdır . O tektir , mutlak hakimiyet sahibidir . ’

41 / FUSSİLET - 21

Derilerine : ’ Bizim aleyhimize niye şahitlik ettiniz ? ’ derler . Onlar da derler ki : ’ Bizi , her şeyi konuşturan ALLAH konuşturdu . Sizi ilk kez yaratan da O'DUR ve O'NA döndürülüyorsunuz . ’

39 / ZÜMER - 62

ALLAH her şeyin yaratıcısıdır ve O , her şeye vekildir .

23 / MÜMİNUN - 14

Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo) olarak yarattık , alakayı da bir çiğnem et şeklinde yarattık , ardından bu bir çiğnem eti kemikler olarak yarattık , ardından da kemiklere et giydirdik . Sonra onu bir başka yaratılışla oluşturduk . Yaratıcıların en güzeli olan ALLAH'IN şanı ne yücedir !

20 / TAHA - 50

Dedi ki : ’ RABB'İMİZ her şeye yaratılış (biçim)ini veren sonra doğru yola iletendir . ’

No comments:

Post a Comment