Thursday, February 8, 2018

ER REZZAK


2 / BAKARA - 212

İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi . Bu yüzden mü'minlerle alay ediyorlar . Oysa takva sahipleri kıyamet gününde onların üstündedirler . ALLAH dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır .

3 / ALİ İMRAN - 27

’ Geceyi gündüzün gündüzü de gecenin içine sokarsın . Ölüden diri diriden de ölü çıkarırsın . Dilediğini de hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın . ’

5 / MAİDE - 114

Meryem oğlu İsa : ’ Ey RABB'İMİZ olan ALLAH'IM ! Bize , öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bayram ve senin katından bir mucize olacak bir sofra indir . Bizi rızıklandır . SEN rızık verenlerin en hayırlısısın ’ dedi .

10 / YUNUS - 31

De ki : ’ Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir ? Yahut kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir ? Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kimdir ? İşleri düzene koyan kimdir ? ’ ’ ALLAH ’ diyecekler . De ki : ’ Öyleyse sakınmıyor musunuz ? ’

11 / HUD - 6

Yeryüzünde rızkı ALLAH'A ait olmayan hiçbir canlı yoktur . O , onun karar kıldığı ve emanet bırakıldığı yeri bilir . Bunların hepsi apaçık bir Kitap'tadır .

29 / ANKEBUT - 60

Nice canlı vardır ki rızkını taşımaz . Onu da sizi de ALLAH rızıklandırmaktadır . O duyandır , bilendir .

35 / FATIR - 3

Ey insanlar ! ALLAH'IN üzerinizdeki nimetini hatırlayın . ALLAH'TAN başka , sizi gökten ve yerden rızıklandıracak bir yaratıcı var mıdır ? O'NDAN başka ilah yoktur . Artık nasıl oluyor da çevriliyorsunuz ?

36 / YASİN - 47

Onlara : ’ ALLAH'IN size rızık olarak verdiğinden (hayır yolunda) harcayın ’ dendiğinde inkâr edenler iman edenlere derler ki : ’ ALLAH'IN dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedireceğiz ? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içindesiniz . ’

42 / ŞURA - 12

Göklerin ve yerin anahtarları O'NUNDUR . Dilediğine rızkı genişletir ve daraltır . O her şeyi bilendir .

50 / KAF - 9

Gökten bereketli bir su indirdik ; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik .

50 / KAF - 10

Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcukları olan uzun uzun hurma ağaçları .

50 / KAF - 11

Kullar için rızık olarak . Onunla (o suyla) ölü bir beldeyi dirilttik . İşte (kabirden) çıkış da böyledir .

51 / ZARİYAT - 58

Şüphesiz rızkı veren , sağlam güç sahibi olan ALLAH'TIR .

63 / MÜNAFİKUN - 10

Birinize ölüm gelip de : ’ RABB'İM ! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de , sadaka versem ve salihlerden olsam ’ demeden önce size rızık olarak verdiklerimizden hayır yolunda harcayın .

No comments:

Post a Comment