Tuesday, January 30, 2018

EL AZİZ


59 / HAŞR - 23

O ALLAH Kİ , O'NDAN başka ilah yoktur . Melik'tir ; Kuddûs'tur ; Selam'dır ; Mü'min'dir ; Müheymin'dir ; Aziz'dir ; Cebbar'dır ; Mütekebbir'dir . ALLAH , (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir .

14 / İBRAHİM - 4

Biz hiç bir elçiyi , kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki , onlara apaçık anlatsın . Böylece ALLAH , dilediğini şaşırtıp saptırır , dilediğini hidayete erdirir . O , Aziz'dir , Hakim'dir .

No comments:

Post a Comment