Wednesday, January 31, 2018

EL CEBBAR


59 / HAŞR - 23

O ALLAH Kİ , O'NDAN başka ilah yoktur . Melik'tir ; Kuddûs'tur ; Selam'dır ; Mü'min'dir ; Müheymin'dir ; Aziz'dir ; Cebbar'dır ; Mütekebbir'dir . ALLAH , (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir .

No comments:

Post a Comment