Sunday, February 11, 2018

EL BASIT


2 / BAKARA - 245

ALLAH'IN kendisine kat kat fazlasıyla ödemesi karşılığında kim ALLAH'A güzel bir borç verir ? ALLAH daraltır da , genişletir de ! ve O'NA döndürüleceksiniz .

17 / İSRA - 30

Şüphesiz senin RABB'İN , rızkı dilediğine genişletir ve daraltır . Gerçekten O , kullarından haberi olandır , görendir .

29 / ANKEBUT - 62

ALLAH , kullarından dilediğine rızkı yayıp genişletir (ve) kısar da . Şüphesiz ALLAH , her şeyi bilendir .

30 / RUM - 37

Görmüyorlar mı ki , ALLAH , dilediğine rızkı yayıp genişletir ve kısar da . Şüphesiz bunda , iman eden bir kavim için gerçekten ayetler vardır .

34 / SEBE - 36

De ki : “ Şüphesiz benim RABB'İM rızkı dilediğine genişletir , yayar ve kısar da . Ancak insanların çoğu bilmiyorlar . ”

34 / SEBE - 39

De ki : “ Şüphesiz benim RABB'İM , kullarından rızkı dilediğine genişletip yayar ve ona kısar da . Her neyi infak ederseniz, O (ALLAH) , yerine bir başkasını verir ; O , rızık verenlerin en hayırlısıdır . ”

42 / ŞURA - 12

Göklerin ve yerin anahtarları O'NUNDUR . O , dilediğine rızkı genişletip yayar ve kısar da . Çünkü O , her şeyi bilendir .

No comments:

Post a Comment