Monday, February 5, 2018

EL GAFFAR


22 / HAC - 60

Bu böyledir . Kim kendisine uygulanan cezanın aynısını uygular da sonra kendisine karşı taşkınlıkta bulunulursa ALLAH ona muhakkak yardım edecektir . Doğrusu ALLAH affedicidir , bağışlayandır .

20 / TAHA - 82

Şüphesiz BEN tevbe eden , iman eden , salih amel işleyen sonra hidayete eren için çok bağışlayıcıyım .

39 / ZÜMER - 53

(Tarafımdan) şöyle söyle : ’ Ey kendi aleyhlerine aşırıya giden kullarım ! ALLAH'IN rahmetinden ümit kesmeyin . Şüphesiz ALLAH bütün günâhları bağışlar . Çünkü O , çok bağışlayıcı , çok merhamet sahibidir . ’

24 / NUR - 22

Sizden fazilet ve varlık sahibi olanlar yakınlara , yoksullara ve ALLAH yolunda hicret edenlere vermemek üzere yemin etmesinler . Affetsinler , geçsinler . ALLAH'IN sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız ? ALLAH bağışlayandır , rahmet edendir .

15 / HİCR - 49

Kullarıma bildir ki , şüphesiz BEN bağışlayıcı ve rahmet ediciyim .

38 / SAD - 24

Dedi ki : ’ Andolsun , o senin koyununu kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir . Gerçekten (varlıklarını) birbirine karıştıran ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler . Sadece iman edip salih ameller işleyenler müstesna . Ama onlar da ne kadar azdır ! ’ Davud kendisini imtihan ettiğimizi sandı da RABB'İNDEN bağışlanma diledi . Rüku ederek yere kapandı ve gönülden (bize) yöneldi .

38 / SAD - 25

Biz de Onun bu (hatası)nı bağışladık . Şüphesiz Onun Bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir varış yeri (veya geleceği) vardır .

2 / BAKARA - 285

Resul kendine RABB'İNDEN indirilene inandı , mü'minler de (buna inandılar) . Tümü ALLAH'A , meleklerine , kitaplarına ve Resullerine iman ettiler . ’ Biz O'NUN Resullerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız . ’ Yine : ’ Duyduk ve itaat ettik . Senin bağışlamanı diliyoruz , ey RABB'İMİZ ; dönüş de sanadır ’ dediler .

No comments:

Post a Comment