Sunday, February 11, 2018

EL KABID


2 / BAKARA - 245

ALLAH'IN kendisine kat kat fazlasıyla ödemesi karşılığında kim ALLAH'A güzel bir borç verir ? ALLAH daraltır da , genişletir de ! ve O'NA döndürüleceksiniz .

39 / ZÜMER - 67

Onlar ALLAH'I gereği gibi bilemediler . Oysa kıyamet günü yer tamamen O'NUN avucundadır ve gökler sağ elinde dürülmüştür . O , onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir .

No comments:

Post a Comment